Hlášení poruch

 
Hlášení poruch
Tel.: +420 382 213 308
Tel.: +420 382 730 132
Email: dispecink@tpi.cz

Nabídka připojení


Nabídka připojení

Teplárna Písek, a.s. nabízí připojení soukromých a komerčních objektů k vytápění a ohřevu teplé vody. Více zde.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Výkopové práce

Odstavky

Informace:

Ing. Smolar Josef, Tel. +420 382 730 155

Ing. Kubiš Roman, Tel. +420 382 730 150
Pozor vykopyHorkovod Velké náměstí - archeologický průzkum

Akce:Horkovod Velké náměstí - archeologický průzkum
Datum:od 24.5.2021
Popis prací:Archeologický průzkum Velkého náměstí. V souvislosti s přípravou realizace akce Horkovod Velké náměstí, bude dne 24.5. 2021 zahájen na Velkém náměstí archeologický průzkum v prostoru parkovacích stání proti č.p. 120 – Krajské zastupitelství. Průzkum bude proveden Prácheňským muzeem a bude zahrnovat zábor 8 parkovacích míst, na místě bude rovněž instalován kontejner pro výkopky. Žádáme všechny o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí místa prováděných prací a děkujeme za pochopení. Mgr. Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek, a.s.
Lokalita:Velké náměstí - zábor 8 parkovacích stání proti čp. 120- Krajské zastupitelství.
 Odpovědná osoba: ing. Smolar Josef, tel.: 382 730 155, dispečink: 382 730 132
 
 Děkujeme za pochopení.              


Pozor vykopyHorkovod Velké náměstí

Akce:Horkovod Velké náměstí
Datum:po ukončení topné sezóny
Popis prací:Horkovod Velké náměstí. - V letošním roce bude Teplárna Písek, a.s. realizovat investiční akci „Horkovod Velké náměstí“. Jedná se o rozšíření horkovodních rozvodů z ul. Chelčického směrem do centra města. Cílem je napojení nových odběratelů a snížení emisí z lokálních zdrojů znečišťování ovzduší v centru města. Akce bude zahájena po ukončení topné sezóny tj. po 31.5. 2021 a to v ul. Chelčického. Výkopy budou provedeny přes Alšovo náměstí do ulice Jungmannova a dále do cca poloviny Velkého náměstí, kde budou zakončeny před č.p. 2. Součástí rozvodů budou i přípojky do budoucích odběrných míst a zároveň odbočka do ulice Fráni Šrámka. Předpokládaný termín ukončení zemních prací a uvedení povrchů do původního stavu je 31.10.2021. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti centra města bude celý rozsah výkopových prací rozdělen do více částí. Doprava bude omezena, bude z části jednosměrně vedena objízdnými trasami – výjezd Karlovou ulicí. Před samotnou realizací horkovodu bude Prácheňské muzeum v Písku provádět archeologický průzkum v podobě několika lokálních sond v místech parkovacích stání Velkého náměstí. Průběh akce a přesná dopravní opatření budou průběžně zveřejňována na webu města a stránkách teplárny.
Lokalita:z ulice Chelčického směrem do centra města.
 Odpovědná osoba: ing. Smolar Josef, tel.: 382 730 155, dispečink: 382 730 132
 
 Děkujeme za pochopení.              

Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.